დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
I ტომი
სათაური
მთიულური
ტექსტის ტიპი
ფოლკლორული ტექსტები
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 170-192
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. I, თბილისი, 1984, გვ. 170-192
ანოტაცია
წარმოდგენილია მთიულური ფოლკლორული მასალა.
საკვანძო სიტყვები
მთიულეთი, მთიულური ტექსტები, ფოლკლორული მასალა, დიალექტოლოგია
კორპუსული გამოცემის ავტორები
სალომე გეგეჭკორი, თინათინ ჯიქურაშვილი.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

მთიულური.Book.pdf

მთიულური.pdf

ნაშრომების სია