დეტალური ინფორმაცია

ნაშრომი
V ტომი
სათაური
წინასიტყვაობა ვახტანგისეული ვეფხის ტყაოსნის მეორე გამოცემისათვის
ტექსტის ტიპი
წინასიტყვაობა
პუბლიკაციის ენა
ქართული
პირველი პუბლიკაცია
შოთა რუსთველი, ვეფხის ტყაოსანი. ვახტანგისეული გამოცემა 1712 წლისა, აღდგენილი ა. შანიძის მიერ. თბილისი, 1937 (მეორე გამოცემა, 1975).
ბოლო პუბლიკაცია
ა. შანიძე, თხზულებანი, ტ. V, თბილისი, 1986 წ., გვ. 345-346
ანოტაცია
წინასიტყვაობაში ა. შანიძე საუბრობს ვახტანგისეული ვეფხისტყაოსნის აღდგენის შესახებ, რომელიც მას მიანდეს. მართლაც, ვეფხის ტყაოსნის აღდგენილი ტექსტი დაიბეჭდა 1937 წელს, რუსთველის საიუბილეო დღეებში, თუმცა მცირე ტირაჟით. ამ ვითარების გამო, ვახტანგ მეექვსის 300 წლისთავზე ზეიმის მომწყობმა საიუბილეო კომისიამ გადაწყვიტა მეორედ გამოეცათ 1937 წელს აღდგენილი ვეფხისტყაოსანი.
საკვანძო სიტყვები
ვეფხისტყაოსანი, ვახტანგისეული გამოცემა, წინასიტყვაობა.
კორპუსული გამოცემის ავტორები
სალომე გეგეჭკორი, თინათინ ჯიქურაშვილი.
ავტორ(ებ)ი

აკაკი შანიძე

ფაილები

წინასიტყვაობა ვახტანგისეული II. Book.pdf

წინასიტყვაობა ვახტანგისეული II.pdf

ნაშრომების სია